Psykoterapeuttiset keskustelut ratkaisukeskeisin menetelmin

 • Erilaiset mielenterveyshäiriöt kuten masennus ja ahdistus
 • Sosiaalisten tilanteiden pelko ja paniikkihäiriö
 • Työstressi, työuupumus, työpaikkakiusaaminen
 • Elämänkriisit kuten avioero tai työttömyys
 • Elämän muutostilanteiden haasteet
 • Perheen tai parisuhteen ongelmat
 • Päihde- ja riippuvuusongelmat
 • Traumaattiset kokemukset
 • Oma tai läheisen sairaus
 • Syömishäiriöt

Antamani kuntoutuspsykoterapia oikeuttaa 16-67 -vuotiailla Kelan korvaukseen. Kelakorvauksen saannin edellytykset löytyvät Kelan sivuilta.

Minut on hyväksytty psykoterapeuttisen yksilöhoidon palvelusetelituottajaksi Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Katso lisää https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat

Työnohjaus työyhteisöille ja yksilöille

 • Yhteisötyönohjaus: tavoitteena työyhteisöjen hyvinvoinnin, vuorovaikutuksen ja toiminnan parantaminen
 • Yksilötyönohjaus: tavoitteena työn aiheuttaman tunnekuorman purku ja työkyvyn lisääminen

Koulutuspalvelut

 • Työhyvinvointi, työssä jaksaminen, vuorovaikutuksen ja yhteistyön parantaminen
 • Ratkaisukeskeiset toimintamallit esimiestyössä
 • Psykososiaalinen tuki kriisitilanteissa

Terapia ja työnohjaus Aila Marttila
Y-tunnus 2277050-8