"Eettiset kysymykset psykoterapiassa, työnohjauksessa ja koulutuksessa"


25.3.2013 Helsingissä järjestetyn koulutustilaisuuden ohjelma ja asiantuntijat


Esitysmateriaaleja

Lyhyttä vai pitkää psykoterapiaa
Filosofisia näkökulmia psykoterapian etiikkaan
Palvelujen tuottaminen ja kohdentaminen