Monipuolinen koulutukseni

 • sairaanhoitaja 1976
 • terveydenhoitaja 1979
 • ylioppilastutkinto 1985
 • työterveyshoitajan erikoistumisopinnot 1984 ja 1993
 • henkilöstöjohtajuuskoulutus 2001
 • modernin viestinnän ammattilainen 2003
 • 2-vuotinen työnohjaajakoulutus 2005
 • sovelletun ja kliinisen käyttäytymisanalyysin perusteita 2007
 • debriefing- ja kriisityönohjaaja 2009
 • interpersoonallinen psykoterapia 2011
 • ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK 1989, päivitetty 2015
 • erityistason (ET) psykoterapeutti 2012
 • ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys 2014
 • näyttötutkintomestari 2015

Monipuolinen terveydenhuollon työkokemus

Terveydenhuollon työkokemusta minulle on kertynyt 35 vuotta - sairaalassa, lastenneuvolassa, terveyskeskuksessa, lääkärikeskuksessa ja työterveyshuollossa. Pisin työkokemukseni on kertynyt työterveyshoitajan tehtävissä, josta esimiestyössä yhdeksän vuoden ajan. Olen toiminut aikuiskoulutuksessa sosiaali- ja terveysalan ammatillisena opettajana noin kuuden vuoden ajan.

Erityisiä mielenkiinnon kohteita työtehtävissäni ovat henkisen hyvinvoinnin kehittäminen työyhteisössä, työnohjaus ja mielenterveysasiakkaiden hoito ja kuntoutus. Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa olen antanut vuodesta 2012 alkaen.