Monipuolinen koulutukseni

 • sairaanhoitaja
 • terveydenhoitaja
 • ylioppilastutkinto
 • työterveyshoitajan erikoistumisopinnot
 • henkilöstöjohtajuuskoulutus
 • modernin viestinnän ammattilainen
 • 2-vuotinen työnohjaajakoulutus
 • sovelletun ja kliinisen käyttäytymisanalyysin perusteita
 • debriefing- ja kriisityönohjaaja
 • interpersoonallinen psykoterapia
 • ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK
 • erityistason (ET) psykoterapeutti
 • ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys
 • näyttötutkintomestari

Monipuolinen terveydenhuollon työkokemus

Terveydenhuollon työkokemusta minulle on kertynyt 35 vuotta - sairaalassa, lastenneuvolassa, terveyskeskuksessa, lääkärikeskuksessa ja työterveyshuollossa. Pisin työkokemukseni on kertynyt työterveyshoitajan tehtävissä, josta esimiestyössä yhdeksän vuoden ajan. Olen toiminut aikuiskoulutuksessa sosiaali- ja terveysalan ammatillisena opettajana noin kuuden vuoden ajan.

Erityisiä mielenkiinnon kohteita työtehtävissäni ovat henkisen hyvinvoinnin kehittäminen työyhteisössä, työnohjaus ja mielenterveysasiakkaiden hoito ja kuntoutus. Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa olen antanut vuodesta 2012 alkaen.